Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της bwinaffiliates.gr

1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευόμαστε να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Έχουμε συντάξει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να γνωρίζετε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε όταν συμμετέχετε στο Δίκτυο Συνεργατών της the bwinaffiliates.gr Website (collectively, της 'Affiliate Network'), γιατί συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες και πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε.

Παρακαλώ σημειώστε ότι η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων συμφωνείται μεταξύ εσάς και της Sporting Odds Limited και της GVC Group, η οποία είναι η GVC Holdings PLC μαζί με τις εταιρείες του Ομίλου, όπως ορίζονται στην SΣύμβαση Δικτύου Συνεργατών ('bwinaffiliates.gr', 'Εμείς', 'Εμάς' ή 'δικό μας', ανάλογα με την περίπτωση).

Ενδέχεται να προβαίνουμε σε περιοδικές αλλαγές της παρούσας Πολιτικής και θα σας ενημερώνουμε για αυτές τις αλλαγές αναρτώντας τους τροποποιημένους όρους στην Ιστοσελίδα bwinaffiliates.gr. Σας συστήνουμε να επισκέπτεστε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τακτικά.

2. Πληροφορίες που Συλλέγονται

Ενδέχεται να συλλέγουμε αυτομάτως ορισμένα δεδομένα όπως αναφέραμε ανωτέρω και να λάβουμε Προσωπικά Δεδομένα για εσάς όταν παρέχετε αυτά μέσω του Δικτύου Συνεργατών ή μέσω άλλης επικοινωνίας, καθώς και μέσω άλλης δραστηριότητας με εμάς. Ενδέχεται επίσης να λαμβάνουμε Προσωπικά Δεδομένα από λίστες πελατών που έχουν αποκτηθεί νόμιμα από τρίτους προμηθευτές. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες τρίτων προμηθευτών για να παρέχουμε τεχνική υποστήριξη, να επεξεργαστούμε τις διαδικτυακές συναλλαγές σας και να συντηρούμε τον διαδικτυακό σας λογαριασμό. Θα έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχετε σε σχετικούς προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών και τρίτους παρόχους ηλεκτρονικού εμπορίου και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με την κατωτέρω Πολιτική. Οι πληροφορίες αυτές θα γνωστοποιούνται σε τρίτους εκτός του GVC Group σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι συμφωνίες μας με τρίτους παρόχους και διαδικτυακούς προμηθευτές προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα..

3. Τρόποι συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Ενδέχεται να συλλέγουμε αυτομάτως ορισμένα δεδομένα όπως αναφέραμε ανωτέρω και να λάβουμε Προσωπικά Δεδομένα για εσάς όταν παρέχετε αυτά μέσω του Δικτύου Συνεργατών ή μέσω άλλης επικοινωνίας, καθώς και μέσω άλλης δραστηριότητας με εμάς. Ενδέχεται επίσης να λαμβάνουμε Προσωπικά Δεδομένα από λίστες πελατών που έχουν αποκτηθεί νόμιμα από τρίτους προμηθευτές. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες τρίτων προμηθευτών για να παρέχουμε τεχνική υποστήριξη, να επεξεργαστούμε τις διαδικτυακές συναλλαγές σας και να συντηρούμε τον διαδικτυακό σας λογαριασμό. Θα έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχετε σε σχετικούς προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών και τρίτους παρόχους ηλεκτρονικού εμπορίου και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με την κατωτέρω Πολιτική. Οι πληροφορίες αυτές θα γνωστοποιούνται σε τρίτους εκτός του GVC Group σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι συμφωνίες μας με τρίτους παρόχους και διαδικτυακούς προμηθευτές προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα..

4. Χρήση Προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς για να λειτουργούμε το Δίκτυο Συνεργατών, να παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών, να διενεργούμε τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας και ταυτοποίησης, να επεξεργαζόμαστε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, να πληρούμε ορισμένες επιχειρηματικές απαιτήσεις και για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που σχετίζεται με τη λειτουργία του Δικτύου Συνεργατών. Τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από εμάς για να σας παρέχουμε προωθητικές προσφορές και πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Sporting Odds και για να σας παρέχουμε ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών και βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών. Από καιρό εις καιρό, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πληροφορίες μέσω ερευνών ή διαγωνισμών. Η συμμετοχή σε αυτές τις έρευνες ή τους διαγωνισμούς είναι εθελοντική και επομένως μπορείτε να επιλέξετε αν θα γνωστοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες ή όχι. Οι πληροφορίες που ζητούνται μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας (όπως όνομα, διεύθυνση αλληλογραφίας και αριθμό τηλεφώνου) και δημογραφικά στοιχεία (όπως ταχυδρομικό κώδικα ή ηλικία). Αν επιλέξετε να συμμετέχετε σε έρευνα ή διαγωνισμό και κερδίσετε, με την αποδοχή του επάθλου ή τη λήψη των κερδών, συναινείτε στη χρήση του ονόματος σας και της εικόνας σας για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς χωρίς καμία αμοιβή, εκτός αν απαγορεύεται από τον νόμο. Εκτός και αν επιλέξετε να μην λαμβάνετε διαφημιστικές πληροφορίες, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email και του αριθμού τηλεφώνου) για να σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα μας, υπηρεσίες και προωθητικές ενέργειες συμπεριλαμβανομένων και άλλων παιγνίων (όπως διαδικτυακό πόκερ, casino, στοίχημα) και προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων που έχουν επιλεγεί προσεχτικά από εμάς.

5. Ορισμένες εξαιρετέες αποκαλύψεις

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας αν απαιτείται από το νόμο ή αν πιστεύουμε καλή τη πίστη ότι αυτή η ενέργεια είναι απαραίτητη για: (1) να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική διαδικασία μας επιδοθεί ή σε οποιαδήποτε από τις Ιστοσελίδες μας ή το Δίκτυο Συνεργατών ή σε περιστάσεις που βρισκόμαστε υπό ουσιαστικά παρόμοια νομική υποχρέωση, (2) να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας ή την ιδιοκτησία μας, ή (3) να προστατέψουμε την προσωπική ασφάλεια των χρηστών του Δικτύου Συνεργατών ή του ευρύ κοινού. Εάν, κατά την απόλυτη κρίση μας, διαπιστώσουμε ότι μας έχετε εξαπατήσει ή έχετε αποπειραθεί να μας εξαπατήσετε, ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη του Δικτύου Συνεργατών με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, σε αθέμιτο χειρισμό παιχνιδιού ή σε απάτη αναφορικά με τις πληρωμές ή αν υποπτευθούμε ότι προβαίνετε σε αποδοχή δόλιων πληρωμών ή πραγματοποιείτε δόλιες πληρωμές, όπως με τη χρήση κλεμμένων πιστωτικών καρτών, ή άλλες δόλιες δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων επιστροφών πληρωμών ή άλλων επιστροφών) ή απαγορευμένων συναλλαγών (συμπεριλαμβανομένου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, διατηρούμε το δικαίωμα να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες (μαζί με την ταυτότητά σας) με άλλες διαδικτυακές ιστοσελίδες παιγνίων, τράπεζες, εταιρείες πιστωτικών καρτών και αρμόδιους οργανισμούς.

6. ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από την λήψη προωθητικών επικοινωνιών είτε επιλέγοντας να εξαιρεθείτε όπου αυτή η επιλογή παρέχεται στις ιστοσελίδες μας ή στο Δίκτυο Συνεργατών ή στα email που λαμβάνετε από εμάς ή οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντάς μας email ή επιστολή στην Εξυπηρέτηση Δικτύου Συνεργατών, Sporting Odds Limited, 3rd Floor, 45 Moorfields, London, EC2Y 9AE . Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας την ανωτέρω διεύθυνση αν: 1) επιθυμείτε να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια των Προσωπικών Δεδομένων που έχουμε συλλέξει για εσάς, 2) επιθυμείτε να ανανεώσετε τα Προσωπικά Δεδομένα ή να διαγράψετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας ή/και 3) έχετε οποιοδήποτε παράπονο αναφορικά με τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας από εμάς. Αν ζητηθεί, θα αλλάξουμε τις πληροφορίες που μας έχετε παρέχει ή θα ενημερώσουμε το σύστημα για μελλοντική απαγόρευση χρήσης των πληροφοριών, εφόσον μας παρέχετε τα στοιχεία που μπορεί εύλογα να ζητήσουμε για αυτές τις αλλαγές.

7. Cookies

7.1 Τι είναι τα cookies?

Για τη σωστή λειτουργία των σύγχρονων ιστοσελίδων, χρειάζεται η συλλογή ορισμένων βασικών πληροφοριών για τους χρήστες τους. Τα Cookies κάνουν πολλές διαφορετικές δουλειές που κάνουν την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας ομαλότερη και πιο διαδραστική. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται για να θυμούνται τις προτιμήσεις σας, να θυμάστε το όνομα χρήστη σας και σας βοηθούν να περιηγηθείτε μεταξύ των σελίδων πιο αποτελεσματικά. Διασφαλίζουν επίσης ότι οι διαφημίσεις που βλέπετε στο διαδίκτυο είναι πιο σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.

7.2. Πληροφορίες που αποθηκεύονται στη συσκευή σας

Υπάρχει πιθανότητα να αποθηκεύσουμε κάποιες πληροφορίες στον υπολογιστή σας, τον υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητό ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιήσατε για να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.

Χρησιμοποιούμε cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο που καταγράφουν τις προτιμήσεις σας. Επίσης, χρησιμοποιούμε «Local Shared Objects» ή «cookies flash». «Flash cookies» είναι παρόμοια με τα cookies του προγράμματος περιήγησης. Σας επιτρέπουν να θυμάστε πράγματα σχετικά με τις επισκέψεις σας σε ιστοσελίδες μας, αλλά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν άλλες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας. Δεν χρησιμοποιούνται τα flash cookies για τον εντοπισμό προσωπικών σας πληροφοριών, όπως το όνομά σας ή τη διεύθυνση email. Χρησιμοποιούμε μόνο τα flash cookies για τον δικό μας ιστότοπο και όχι για άλλους. Χρησιμοποιούμε τα cookies και τα flash cookies για να παρακολουθείτε τη χρήση εντός του συγκεκριμένου ιστότοπου. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα cookies ή τα cookies τρίτων για την παρακολούθηση της δραστηριότητας μέσα στον ιστότοπο, τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και την ευκολότερη περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Τα χρησιμοποιούμε επίσης για να προβάλλονται διαφημίσεις πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας.

Θεωρούμε ότι οι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του προσώπου, που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το όνομα και το επώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, τη διεύθυνση κατοικίας ή άλλη πραγματική διεύθυνση, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας, αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα («Προσωπικά Δεδομένα»). Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας χορηγήσετε Προσωπικά Δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα της Sporting Odds, όταν ανοίγετε λογαριασμό στο δίκτυο συνεργατών ή όταν χρησιμοποιείτε το Δίκτυο Συνεργατών. Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως: στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου αριθμού τηλεφώνου), στοιχεία αποστολής, ιστορικό συναλλαγών, προτιμήσεις χρηστών ιστοσελίδας και σχολιασμό αναφορικά με το Δίκτυο Συνεργατών. Οι σχετικές πληροφορίες διατηρούνται από εμάς σε διακομιστές (servers) που βρίσκονται στο Γιβραλτάρ και στο Άλντερνυ ή και οπουδήποτε αλλού από καιρό εις καιρό. Επιπρόσθετα, όταν δραστηριοποιείστε στο Δίκτυο Συνεργατών, οι διακομιστές τηρούν αρχείο καταγραφής της δραστηριότητας που είναι μοναδικό για εσάς και συλλέγουν ορισμένες διοικητικές πληροφορίες και πληροφορίες κίνησης στη ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων: διεύθυνση ΙΡ, ώρα πρόσβασης, ημερομηνία πρόσβασης, ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε, γλώσσα, αναφορές λαθών λογισμικού και τύπος του προγράμματος περιήγησης browser που χρησιμοποιήσατε. Οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες για την παροχή αλλά και την ποιότητα του Δικτύου Συνεργατών. Δεν συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα για εσάς από το Δίκτυο Συνεργατών χωρίς να το γνωρίζετε.

7.3. Τα είδη των cookies που χρησιμοποιούμε

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν πέντε τύποι cookies: Τα βασικά cookies, τα cookies απόδοσης, τα cookies λειτουργικότητας, τα cookies ανάλυσης και τα cookies διαφήμισης / στόχευσης.

 • Τα βασικά cookies είναι απαραίτητα για να περιηγηθείτε γύρω από την ιστοσελίδα μας και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητές της. Χωρίς αυτά, δε θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τις βασικές υπηρεσίες, όπως η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του δικτυακού ιστότοπου ή το καλάθι αγορών. Χωρίς αυτά τα cookies, δε θα μπορούσε ο ιστότοπος να λειτουργεί αποτελεσματικά.
 • Τα cookies απόδοσης συλλέγουν ανώνυμα δεδομένα σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν μια ιστοσελίδα. Δεν παρακολουθούν τα στοιχεία των χρηστών, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας.
  Για παράδειγμα:
  • Web Analytics
  • Ποσοστά ανταπόκρισης σε διαφημίσεις
  • Διαχείριση errors
  • Έλεγχος του σχεδιασμού της ιστοσελίδας
 • Τα cookies λειτουργικότητας εξυπηρετούν στην προσαρμογή της ιστοσελίδας στον χρήστη. Δηλαδή μπορούν να θυμηθούν ονόματα χρηστών, τις προτιμήσεις γλώσσας κοκ και επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να παρέχει πιο λειτουργικές υπηρεσίες. Τα στοιχεία αυτά τα cookies παραμένουν ανώνυμα και δεν ακολουθούν τον επισκέπτη στην περιήγησή του.
  Για παράδειγμα:
  • Απομνημόνευση ρυθμίσεων χρήστη
  • Ανίχνευση ότι μια υπηρεσία έχει ήδη προσφερθεί
  • Εκπλήρωση αιτήματος χρήστη
 • Τα cookies ανάλυσης αναγνωρίζουν και καταμετρούν τους χρήστες, για να εξετάσουν την περιήγηση των επισκεπτών μέσα στον ιστότοπο. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο ιστότοπός λειτουργεί, για παράδειγμα να γίνεται ευκολότερη η αναζήτηση κάποιων συγκεκριμένων υπηρεσιών.
 • Τα cookies διαφήμισης / στόχευσης χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας, αλλά μπορεί επίσης να περιορίσουν τον αριθμό των φορών που βλέπετε μια διαφήμιση, και να χρησιμοποιηθούν για τη χαρτογράφηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας από την παρακολούθηση των κλικ των χρηστών. Θυμούνται αν ένας χρήστης έχει επισκεφθεί μια ιστοσελίδα και οι πληροφορίες αυτές μπορούν να μοιράζονται με τρίτους. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων και περιεχομένου βάσει των προτιμήσεών σας των πληροφοριών που έχουν αποθηκευτεί για σένα.

7.4. Πότε χρησιμοποιούμε cookies

7.4.1. Κατά τη διαδικασία εγγραφής

Τα cookies διατηρούν πληροφορίες που συλλέγονται κατά την εγγραφή σας και μας επιτρέπουν να σας αναγνωρίζουμε ως πελάτη και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεστε. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που συλλέγονται για να κατανοήσουμε τα ενδιαφέροντάς σας ενώ είστε στο διαδίκτυο και να βελτιώσουμε τις επισκέψεις σας στην Ιστοσελίδα της Sporting Odds.

7.4.2. Στην Ιστοσελίδα μας

Για τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέγουμε πληροφορίες. Οι διακομιστές (servers) μας χρησιμοποιούν δύο διαφορετικών ειδών cookies:

 • Τα μόνιμα cookies τα οποία θα παραμείνουν στον υπολογιστή σας για ένα χρονικό διάστημα που καθορίζονται ανάλογα με το cookie. Το cookie ενεργοποιείται κάθε φορά που ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας. Τα Flash cookies λειτουργούν επίσης με τον ίδιο τρόπο.
 • Τα cookies συνεδρίας τα οποία είναι προσωρινά. Αυτό το είδος cookies βρίσκεται στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας. Ένα cookie συνεδρίας, σας βοηθά να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας πιο γρήγορα και, αν είστε εγγεγραμμένος πελάτης, μας επιτρέπει να σας παρέχουμε πληροφορίες που είναι πιο σχετικές με σας. Αυτό το cookie λήγει αυτόματα όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης.

7.5. Πως χρησιμοποιούμε τα cookies

Συλλέγουμε ορισμένα cookies από τους χρήστες μας για διάφορους λόγους κυρίως για να παρακολουθούμε την απόδοση της ιστοσελίδας, την προβολή περιεχομένου πιο σχετικού με τα ενδιαφέροντά σας και τελικά την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας κατά τη διάρκεια παραμονή σας στον ιστότοπό μας. Μεταξύ άλλων τα cookies που χρησιμοποιούμε επιτρέπουν στους χρήστες μας να εγγραφούν για να κάνουν σχόλια και μας επιτρέπουν την καταμέτρηση των χρηστών μας και την παραμονή τους στον ιστότοπο.

Σεβόμαστε το απόρρητο των χρηστών. Σε κάποια σημεία ο ιστότοπος περιλαμβάνει text links που οδηγούν σε τοποθεσίες ή υπηρεσίες τρίτων. Τα cookies σας ακολουθούν στις επισκέψεις σας σε τρίτους δικτυακούς τόπους ώστε να διασφαλίζεται η πληρωμή των σωστών ποσών.

7.5.1 Τα cookies μας επιτρέπουν:

 • Να καταλάβουμε καλύτερα τις προτιμήσεις σας και να σας παρέχουμε πιο σχετικές προωθητικές προσφορές.
 • Ν’ αναγνωρίσουμε τις προτιμήσεις σας όταν προσαρμόζουμε το περιεχόμενο ή τη λειτουργικότητα για εσάς.
 • Να επιβεβαιώσουμε ότι είστε εγγεγραμμένος χρήστης και να σώσουμε τις πληροφορίες σύνδεσης για να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες στην Ιστοσελίδα μας.
 • Να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία για τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε cookies και web beacons για να διασφαλιστεί ότι τα εργαλεία ενημέρωσης μέσω email λειτουργούν σωστά.

Πιστεύουμε ότι η εμπειρία στην ιστοσελίδα μας θα επηρεαστεί αρνητικά αν αρνηθείτε τη χρήση των cookies.

7.6. Πως μπορώ να αρνηθώ ή να εξαιρεθώ από τα cookies;

7.6.1. Cookies

Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχθείτε ή να αρνηθείτε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browsers) αποδέχονται τα cookies αυτόματα αλλά αν το επιθυμείτε μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις για να μην αποδέχεστε cookies. Πηγαίνετε στη Βοήθεια στο μενού του περιηγητή σας και θα σας δείξει πώς να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας για να μην δέχεται νέα cookies, πώς να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie και πώς να απενεργοποιήσετε το σύνολο των cookies.

 • Ρυθμίσεις Cookie στον Internet Explorer
 • Ρυθμίσεις Cookie στον Firefox
 • Ρυθμίσεις Cookie στον Chrome
 • Ρυθμίσεις Cookie στο Safari

7.6.2. Flash cookies

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του Flash Player σας για να αποτρέψετε τη χρήση των flash cookies μέσω του Διαχειριστή Ρυθμίσεων του Flash Player που σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας. Για να απαγορεύσετε τη χρήση flash cookies από περιεχόμενο τρίτων πηγαίνετε στο πάνελ «Καθολικές ρυθμίσεις αποθήκευσης» του Διαχειριστή και απενεργοποιήστε την επιλογή «Επιτρέπεται η αποθήκευση πληροφοριών στον υπολογιστή σας από περιεχόμενο τρίτων και κλείστε το Διαχειριστή Ρυθμίσεων. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας για συγκεκριμένες ιστοσελίδες που επισκέπτεστε μέσω του πίνακα του «Ιστοσελίδα Ρυθμίσεις αποθήκευσης», η οποία βρίσκεται επίσης στο Διαχειριστή Ρυθμίσεων.

Εάν χρησιμοποιείτε μια παλιά έκδοση του Flash Player ή παλαιότερο πρόγραμμα περιήγησης, ο Διαχειριστής ρυθμίσεων ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος σε εσάς. Σας συνιστούμε να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να ανανεώσετε το Flash Player και το πρόγραμμα περιήγησης σας με τις τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις.

Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διαδραστικά χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων μας. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.aboutcookies.org/ ώστε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση ή τον έλεγχο των cookies.

7.7 Συναίνεση στην Πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με την τοποθέτηση των cookies στη συσκευή σας. Εάν δεν επιλέξετε να λαμβάνετε cookies μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η εμπειρία σας θα είναι βέλτιστη όπως θα ήταν διαφορετικά. Εμείς θα σας παρέχουμε επαρκείς πληροφορίες ώστε να λάβετε τεκμηριωμένη απόφαση.

8. Συναίνεση για χρήση ηλεκτρονικών παρόχων υπηρεσιών

Για να λάβετε μέρος στο Δίκτυο Συνεργατών θα πρέπει να λάβετε χρήματα από εμάς. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε επεξεργαστές ηλεκτρονικών πληρωμών τρίτων ή/και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να επεξεργαστούν τις οικονομικές συναλλαγές. Με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής, συναινείτε ρητά στην γνωστοποίηση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των πληροφοριών αυτών που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς πληροφοριών εκτός της χώρας σας. Λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι συμφωνίες μας με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα σας.

9. Συναίνεση για επιθεώρηση ασφαλείας

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε επιθεώρηση ασφαλείας οποιαδήποτε στιγμή για να εξακριβώσουμε την ταυτότητα, την ηλικία, τα στοιχεία εγγραφής που μας παρείχατε και να εξακριβώσουμε αν με τη χρήση του Δικτύου Συνεργατών και των οικονομικών σας συναλλαγών επίκειται παράβαση της Πρότυπης Σύμβασης Δικτύου Συνεργατών και της ισχύουσας νομοθεσίας. Συμφωνώντας με τους όρους της Πρότυπης Σύμβασης Δικτύου Συνεργατών εξουσιοδοτείτε εμάς, το προσωπικό μας, τους αντιπροσώπους και τους προμηθευτές μας να χρησιμοποιούν τα Προσωπικά Δεδομένα και να αποκαλύπτουν αυτά σε τρίτα μέρη με σκοπό την εξακρίβωση των πληροφοριών που μας παρέχετε κατά τη χρήση του Δικτύου Συνεργατών, συμπεριλαμβανομένης, όπου είναι απαραίτητο, της μεταφοράς των πληροφοριών εκτός της χώρας σας. Οι επιθεωρήσεις ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, αίτημα για τη λήψη της συναλλακτικής σας συμπεριφοράς ή/και την με άλλο τρόπο εξακρίβωση των δεδομένων σας σε βάσεις δεδομένων τρίτων. Επίσης, για να διευκολύνετε τις επιθεωρήσεις ασφαλείας συμφωνείτε να παρέχετε τέτοιες πληροφορίες ή έγγραφα που μπορεί να σας ζητήσουμε.

10. Ασφάλεια

Αντιλαμβανόμαστε την σπουδαιότητα της ασφάλειας των πληροφοριών και τις τεχνικές που απαιτούνται για την εξασφάλιση των πληροφοριών. Αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που λαμβάνουνε απευθείας από εσάς σε μία βάση δεδομένων που προστατεύεται με κωδικό ασφαλείας και βρίσκεται εντός του ασφαλούς δικτύου πίσω από τεχνολογικά εξελιγμένο λογισμικό ασφαλείας. Η ιστοσελίδα bwinaffiliates.gr και το Δίκτυο Συνεργατών υποστηρίζουν SSL έκδοση 3 με κρυπτογράφηση 128-bit. Λαμβάνουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι οι θυγατρικές μας, οι πράκτορες και οι αντιπρόσωποι μας υιοθετούν επαρκή μέτρα ασφάλειας.

11. Προστασία παιδιών

Το Δίκτυο Συνεργατών δεν προορίζεται και δεν απευθύνεται σε άτομα κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών. Οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει πληροφορίες σ’ εμάς μέσω οποιουδήποτε μέρους του Δικτύου Συνεργατών μας δηλώνει ότι είναι δεκαοχτώ (18) χρονών ή άνω. Είναι πολιτική μας να ανακαλύπτουμε προσπάθειες από ανήλικα άτομα πρόσβασης στο Δίκτυο Συνεργατών μας που σημαίνει ότι ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση και να επαληθεύσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Αν διαπιστώσουμε ότι ανήλικο άτομο έχει προσπαθήσει ή έχει καταθέσει προσωπικά δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας μας, δεν θα αποδεχθούμε τα στοιχεία αυτά και θα προχωρήσουμε στην αφαίρεση αυτών από τα αρχεία μας.

12. Διεθνείς Μεταφορές

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε στο Δίκτυο Συνεργατών μπορεί να αποθηκεύονται και να επεξεργάζονται σε οποιαδήποτε χώρα εμείς, ή οι θυγατρικές μας, οι προμηθευτές μας ή οι αντιπρόσωποί μας διατηρούν εγκαταστάσεις. Με τη συμμετοχή σας στο Δίκτυο Συνεργατών συναινείτε ρητά στη μεταφορά των πληροφοριών εκτός της χώρας σας (συμπεριλαμβανομένων τρίτων χωρών που ενδέχεται να μην έχουν θεσπίσει επαρκή νομοθετική προστασία). Όμως, λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι αντιπρόσωποί μας, οι θυγατρικές και οι προμηθευτές μας συμμορφώνονται με το δικό μας επίπεδο προστασίας ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους.

13. Πολιτικές τρίτων μερών

Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τη προστασία των πληροφοριών που συλλέγονται από τρίτα μέρη που διαχειρίζονται το Δίκτυο Συνεργατών μας ή άλλο πρόγραμμα, αφού οι ιστοσελίδες τρίτων κατέχονται και διαχειρίζονται ανεξάρτητα από εμάς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τρίτα μέρη δεν διέπονται από την παρούσα Πολιτική αλλά από την πολιτική προστασίας, αν υπάρχει, του τρίτου μέρους. Αν έχετε απορίες για τις πρακτικές των τρίτων μερών παρακαλούμε διαβάστε τη σχετική πολιτική τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και καμία υποχρέωση για τις πρακτικές, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των τρίτων μερών και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών των ιστοσελίδων.

14. Αποποίηση ευθυνών

Το Δίκτυο Συνεργατών λειτουργεί στην κατάσταση που βρίσκεται και όπως διατίθεται χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση. Δεν ευθυνόμαστε για γεγονότα που είναι εκτός του άμεσου ελέγχου μας. Λόγω της πολύπλοκης και συνεχώς μεταβαλλόμενης φύσης της τεχνολογίας μας και της επιχείρησης, δεν εγγυούμαστε και δεν δηλώνουμε ότι δεν θα υπάρχουν λάθη αναφορικά με την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση έμμεσης, συμπτωματικής, επακόλουθης ζημίας ή αποζημίωσης αναφορικά με τη χρήση ή τη γνωστοποίηση Προσωπικών Δεδομένων.

15. Συγχωνεύσεις και άλλα γεγονότα που απαιτούν μεταβίβαση

Αν ποτέ προβούμε σε αίτηση για πτώχευση ή καταστούμε αφερέγγυοι ή μας αποκτήσει τρίτο μέρος, συγχωνευθούμε με τρίτο μέρος, πουλήσουμε όλο ή μέρος της περιουσίας μας ή μεταβιβάσουμε σχεδόν όλο ή μέρος της περιουσίας μας σε τρίτο μέρος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα και όλες τις πληροφορίες που έχετε παράσχει μέσω του Δικτύου Συνεργατών σε πιθανούς και μελλοντικούς εταίρους και στις επιχειρήσεις με τις οποίες επίκειται συγχώνευση.

16. Συναίνεση στην Πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κάνοντας κλικ στην «Υποβολή» ή «Συμφωνώ» κατά τη διαδικασία εγγραφής ή με τη συνεχόμενη χρήση του Δικτύου Συνεργατών μετά την ανάρτηση της παρούσας Πολιτικής προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ανάλογα με την περίπτωση) συναινείτε με την παρούσα Πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η παρούσα είναι η πλήρης και αποκλειστική Πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση. Η παρούσα Πολιτική πρέπει να διαβαστεί σε συνάρτηση με την Πρότυπη Σύμβαση Δικτύου Συνεργατών και άλλους πρόσθετους όρους που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα bwinaffiliates.gr. Ενδέχεται να προβαίνουμε σε περιοδικές αλλαγές της παρούσας Πολιτικής και θα σας ενημερώνουμε για αυτές τις αλλαγές αναρτώντας τους τροποποιημένους όρους στην Ιστοσελίδα bwinaffiliates.gr. Σας συστήνουμε να επισκέπτεστε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τακτικά.

Τροποποιήθηκε/Δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο 2014

Disclaimer:
We are licensed and regulated by the UK Gambling Commission, and our games are tested by iTech Labs, a leading independent tester of gaming and wagering devices to ensure that the games are fair and operate correctly.