Νομικά έγγραφα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 • Η παρούσα Σύμβαση (όπως ορίζεται κατωτέρω) περιέχει τους πλήρεις όρους και συμφωνίες μεταξύ εσάς και, σύμφωνα με το Άρθρο 1.8 κατωτέρω, της Sporting Odds Limited (εταιρείας που έχει συσταθεί στην Αγγλία με αριθμό μητρώου εταιρειών 03655231). Η παρούσα Σύμβαση περιλαμβάνει όλους τους όρους και συμφωνίες που σχετίζονται με την αίτησή σας και, αν εγκριθεί, με την μετέπειτα συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Δικτύου Συνεργατών της bwin.gr, bwinaffiliates.gr.
 • Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση θα σας γνωστοποιηθούν σύμφωνα με το πιο κάτω Άρθρο 1.4 της παρούσας Σύμβασης.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΜΕΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ EMAILS ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.

ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (Ή ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ) ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ή (ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL ΣΤΟ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (Ή ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ) ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ή (ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL ΣΤΟ terms@bwinaffiliates.gr ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EMAIL. ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ support@bwinaffiliates.gr.

Η παρούσα Σύμβαση, η συμπληρωμένη Φόρμα Εγγραφής Συνεργατών, οι Κανονισμοί Διαδικτυακού Μάρκετινγκ, οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες ή πρόσθετοι όροι που σας παρέχουμε μέσω email ή που αναρτάμε στην ιστοσελίδα μας και το σχετικό Πλάνο Πληρωμών (συλλογικά η «Σύμβαση») περιέχουν τους πλήρη όρους και συμφωνίες που ισχύουν για τη συμμετοχή σας στο διαδικτυακό δίκτυο συνεργατών www. bwinaffiliates.gr ("«Δίκτυο Συνεργατών»). Σε περίπτωση που υπάρχουν αντιθέσεις μεταξύ όρων της παρούσας Σύμβασης και οποιουδήποτε άλλου πρόσθετου όρου, η παρούσα Σύμβαση υπερισχύει εκτός και αν οι σχετικοί πρόσθετοι όροι τροποποιούν ρητά την παρούσα Σύμβαση.

Επί του παρόντος, οι Ιστοσελίδες που παρέχονται εντός του Δικτύου Συνεργατών προωθούν τα Προϊόντα .gr ως ακολούθως:

 • bwin.gr

Δικαιούστε να λαμβάνετε Αμοιβές που υπολογίζονται με βάση την προμήθεια που σας αναλογεί, η οποία αποδόθηκε στον Tracker σας κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ή κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχετικού Tracker.

Δεν δικαιούστε να λάβετε Αμοιβές για έσοδα που αποφέρονται από τους Παίχτες Πραγματικών Χρημάτων στις Ιστοσελίδες μας εκτός αυτών που αναφέρονται στο Πλάνο Πληρωμών.

Όπου στην παρούσα Σύμβαση, γίνεται αναφορά σε:

(i) «εσείς», «εσάς», ή/και «Συνεργάτης» σημαίνει το πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο που είναι ο «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ» για τους σκοπούς πληρωμών στη φόρμα εγγραφής που αποστέλλεται στην ιστοσελίδα μας («Φόρμα Εγγραφής Συνεργατών») ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο που συμφωνείται από κοινού μεταξύ εσάς και εμάς.

(ii) «εμείς», «εμάς», «ημών» σημαίνει η Sporting Odds Limited, εταιρεία που έχει συσταθεί στην Αγγλία με αριθμό μητρώου εταιρειών 03655231 και εδρεύει στην 3rd Floor, 45 Moorfields, London, EC2Y 9AE, United Kingdom και αν απαιτείται από το περιεχόμενο του όρου, ο Όμιλος (ή το αντίστοιχο μέλος του Ομίλου), όπως ορίζεται στο Άρθρο 2.9 κατωτέρω.

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Η παρούσα Σύμβαση διέπει τη σχέση με εσάς αναφορικά με το Δίκτυο Συνεργατών για τις Ιστοσελίδες και τροποποιεί, υπεισέρχεται και αντικαθιστά τις προηγούμενες συμβάσεις συνεργατών δικτύου που έχετε συμφωνήσει με εμάς ή με μέλος του Ομίλου αναφορικά με την Ιστοσελίδα που διαφημίζεστε.

1.2 Όταν υποδηλώσετε την αποδοχή των παρόντων όρων και συμφωνιών στη Φόρμα Εγγραφής Συνεργατών, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (όπως τροποποιείται ή συμπληρώνεται από καιρό εις καιρό σύμφωνα με το Άρθρο 1.4 κατωτέρω).

1.3 Παρέχετε σε εμάς, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, υπηρεσίες μάρκετινγκ ως ανεξάρτητος συνεργάτης. Κανένας από τους συμβαλλομένους στην παρούσα δεν είναι αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος ή συνεταίρος του άλλου Συμβαλλομένου. Δεν έχετε το δικαίωμα, την αρμοδιότητα ή την πληρεξουσιότητα να προβείτε σε οποιαδήποτε συμφωνία για εμάς ή εκ μέρους μας ή να αναλάβετε υποχρεώσεις για εμάς ή να μας δεσμεύετε. Η παρούσα σύμβαση δεν θα ερμηνεύεται και δεν θα εφαρμόζεται με τρόπο που να δημιουργεί μεταξύ των μερών σχέση εργασίας, συνεταιρισμό, πρακτορεία, κοινοπραξία ή με τρόπο που να δημιουργεί υποχρεώσεις που απορρέουν από τέτοιου είδους σχέση μεταξύ των μερών.

1.4 Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τους όρους της παρούσας Σύμβασης ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση μας είτε (i) αποστέλλοντας σε εσάς ειδοποίηση τροποποίησης ή (ii) αναρτώντας τη νέα έκδοση της Σύμβασης στην Ιστοσελίδα μας. Πλην των περιπτώσεων τροποποιήσεων σχετικά με την αποτροπή απάτης ή διορθώσεων λαθών της Σύμβασης, που ισχύουν την ημερομηνία ανάρτησης ή αποστολής της σχετικής ειδοποίησης (όποιο είναι νωρίτερο), όλες οι τροποποιήσεις της Σύμβασης θα ισχύουν ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ (14) ημέρες μετά την ημερομηνία ανάρτησης ή αποστολής της σχετικής ειδοποίησης (όποιο είναι νωρίτερο). Είναι δική σας υποχρέωση να επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα τακτικά για να είστε βέβαιοι ότι λαμβάνετε γνώση της τελευταίας έκδοσης της Σύμβασης και των σχετικών διατάξεων. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, Η ΜΟΝΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ. Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΗΜΕΡΩΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ. Συμφωνείτε δια της παρούσας ότι η Sporting Odds Limited δύναται να καταγγείλει, να τροποποιήσει ή να εκχωρήσει την παρούσα Σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή.

1.5 Ανεξάρτητα από τα οριζόμενα στο Άρθρο 1.4. ανωτέρω, ενδέχεται να επικοινωνούμε μαζί σας περιοδικά με πληροφορίες αναφορικά με προωθητικές ενέργειες και εκτός και αν μας ενημερώσετε διαφορετικά, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε τη συμμετοχή σας στην εν λόγω προωθητική ενέργεια και οι όροι αυτής θα ενσωματώνονται στο ισχύον Πλάνο Πληρωμών και στην παρούσα Σύμβαση για τη διάρκεια της εκάστοτε προωθητικής ενέργειας.

1.6 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι τα άρθρα 10(1) και (2) (Πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν) και 11(1) (καταχώρηση παραγγελίας) της Οδηγίας 00/31/ΕΕ Ηλεκτρονικού Εμπορίου ή άλλης σχετικής τοπικής νομοθεσίας, όπως ισχύει, που αφορούν την παρούσα δεν θα ισχύουν και δεν θα εφαρμόζονται στην παρούσα Σύμβαση.

1.7 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι σε ορισμένες περιοχές κάποιο άλλο μέλος του Ομίλου ενδέχεται να πρέπει να εκπληρώσει υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και συναινείτε δια της παρούσας στην εκπλήρωση μέρους των υποχρεώσεων, όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των όρων της παρούσας, από άλλα μέλη του Ομίλου και συμφωνείτε στην γνωστοποίηση πληροφοριών για εσάς στα εν λόγω μέλη προς αυτό το σκοπό.

1.8 Οι υποχρεώσεις μας προς εσάς θα εκπληρώνονται από το σχετικό μέλος του Ομίλου της περιοχής για την οποία παρέχετε τις υπηρεσίες μάρκετινγκ. Αν συμφωνήσουμε ότι δικαιούστε να προσκομίζετε τιμολόγια για την πληρωμή των Αμοιβών αντί να γίνεται η πληρωμή αυτών των Αμοιβών απευθείας στον Τρεχούμενο Λογαριασμό Συνεργάτη, τα τιμολόγια πρέπει να αποστέλλονται στην Sporting Odds Limited at Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Γιβραλτάρ.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

In this Agreement, references to the following words shall have the meanings set out below:

2.1 «Λογαριασμός» σημαίνει ο Τρεχούμενος Λογαριασμός Συνεργάτη και ο Γενικός Λογαριασμός Συνεργάτη.

2.2 «Περιοχή Δικτύου Συνεργατών» σημαίνει η περιοχή της Ιστοσελίδας που είναι προσβάσιμη από εσάς (μπορεί να χρειάζεται να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα μέρη με τη χρήση ονόματος και κωδικού χρήστη που σας εκδώσαμε με την εγγραφή σας ως συμμετέχοντας στο Δίκτυο Συνεργατών) και που παρέχει λειτουργίες μόνο για μέλη, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων για τον έλεγχο στατιστικών, την ανανέωση στοιχείων προφίλ, τη δημιουργία Tracker και συγκεκριμένα banners ή/και συνδέσμους κειμένου.

2.3 «Τρεχούμενος Λογαριασμός Συνεργάτη» σημαίνει ο λογαριασμός στον οποίο λαμβάνετε καταθέσεις από εμάς. Όλες οι καταθέσεις πραγματοποιούνται στον Τρεχούμενο Λογαριασμό Συνεργάτη εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

2.4 «Γενικός Λογαριασμός Συνεργάτη» σημαίνει ο γενικός λογαριασμός στον οποίο ο Συνεργάτης έχει πρόσβαση για να μπορεί να διαβάζει τις αναφορές που αποστέλλουμε σύμφωνα με το Άρθρο 4.1 της παρούσας.

2.5 «Banners» και «Σύνδεσμοι Κειμένου» σημαίνουν τα γραφικά ή το κείμενο που περιλαμβάνει Tracker ID και τροφοδότησης RSS και είναι διαθέσιμα από εμάς στην Περιοχή Συνεργάτη Δικτύου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε παίχτες στις Παροχές μας από την ιστοσελίδα σας (ή με άλλο ηλεκτρονικό τρόπο) ή με τη χρήση άλλων διαφημιστικών υλικών.

2.6 «Brand» σημαίνει το σχετικό επιχειρηματικό προϊόν που χρησιμοποιείται αναφορικά με το διαδικτυακό στοίχημα, πόκερ και άλλα διαδικτυακά παιχνίδια επιδεξιότητας ή/και τύχης όπως αναφέρονται λεπτομερειακά στο Προοίμιο της παρούσας Σύμβασης, μαζί με όποια άλλα επιχειρηματικά προϊόντα λειτουργούμε από καιρό εις καιρό.

2.7 «Ηλεκτρονικοί Κανόνες Μάρκετινγκ» σημαίνουν οι κανονισμοί μας για τις ηλεκτρονικές δραστηριότητες μάρκετινγκ των Brands και των Ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων κανόνων μάρκετινγκ.

2.9 «Αμοιβές» σημαίνουν τα ποσά που οφείλονται και είναι πληρωτέα σε εσάς όπως υπολογίζονται αποκλειστικά από τα δεδομένα του συστήματος μας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και το ισχύον Πλάνο Πληρωμών.

2.10 «Δόλια επισκεψιμότητα» σημαίνει οι καταθέσεις, έσοδα ή η επισκεψιμότητα στις Παροχές μέσω παράνομων μέσων ή μέσω άλλων ενεργειών με κακή πίστη και σκοπό την εξαπάτηση μας (όπως κρίνεται από εμάς κατά την αποκλειστική μας κρίση) ανεξαρτήτως από το αν προκλήθηκε ζημία ή όχι, και ενδεικτικά:

 1. Καταθέσεις σε κλεμμένες πιστωτικές κάρτες ή από δόλιες ενέργειες ή απαγορευμένες συναλλαγές,
 2. Συμπαιγνία, εκμετάλλευση της υπηρεσίας ή του συστήματος, της χορήγησης bonus ή εκμετάλλευση των προωθητικών ενεργειών,
 3. Δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών με σκοπό την δημιουργία Αμοιβών,
 4. Εκμετάλλευση του συστήματος Tracker ή της διαδικασίας λειτουργίας αυτού, όπως ενδεικτικά η δημιουργία πληθώρων cookies,
 5. Η εκ προθέσεως στόχευση Παιχτών με σκοπό την εκτροπή του παίχτη σε διαφορετική Ιστοσελίδα,
 6. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση λογαριασμών τρίτων, copyright, εμπορικών σημάτων και άλλων Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτων (συμπεριλαμβανομένης και των δικών μας Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας), και
 7. Οποιαδήποτε ενέργεια αποτελεί Δόλια επισκεψιμότητα σύμφωνα με τα 3.7 και 3.9 κατωτέρω.

2.11 «Όμιλος» σημαίνει η τελική μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές εταιρείες της μητρικής μας εταιρείας.

2.12 ⦁ «Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας» σημαίνουν τα δικαιώματα που υπάρχουν σε μελλοντικές πατέντες, εμπορικά σήματα, σχέδια, σήματα υπηρεσιών, εμπορικά ή επιχειρηματικά ονόματα (συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων ιστοσελίδων), καταχωρημένα σχέδια, copyright (συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών προγραμμάτων υπολογιστών), ηθικά δικαιώματα, βάσεις δεδομένων, τοπογραφικά (είτε αυτά είναι καταχωρημένα ή όχι και συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων καταχώρισης), τεχνογνωσία, εμπορικά μυστικά και εμπιστευτικές πληροφορίες και όλα τα δικαιώματα και οι τρόποι προστασίας σε όλο τον κόσμο παρόμοιας φύσης ή με παρόμοιο αποτέλεσμα για την πλήρη διάρκεια προστασίας αυτών των δικαιωμάτων ή/και επεκτάσεων ή/και ανανεώσεων αυτών.

2.13 «Υλικό Μάρκετινγκ» σημαίνει τα Banners και οι Σύνδεσμοι Κειμένου και οποιοδήποτε άλλο υλικό μάρκετινγκ (που μπορεί να περιλαμβάνει τα Σήματά μας – δείτε το 2.18 κατωτέρω) που σας έχει χορηγηθεί από εμάς ή/και έχει προεγκριθεί από εμάς.

2.14 «Ελάχιστη Απαιτούμενη Κατάθεση» σημαίνει το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για το άνοιγμα Λογαριασμού Παίχτη όπως ορίζεται στην Ιστοσελίδα. Οι σχετικές καταθέσεις θα πρέπει να δίνουν ένα συνολικό άθροισμα για τον κάθε παίχτη για να πληροί τα κριτήρια συμμετοχής όπως αναγράφονται στη Σελίδα Προμηθειών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα ποσά, που αναγράφονται στο Άρθρο 2.16 οποιαδήποτε χρονική στιγμή, η τροποποίηση των οποίων θα ισχύει με την ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην Ιστοσελίδα. Όλα τα ποσά υπολογίζονται σε ΕΥΡΩ και μπορούν να μετατραπούν σε άλλο νόμισμα, όπως ορίζεται στην ιστοσελίδα του bwinaffiliates.gr σε ισοτιμία όπως ορίζεται από εμάς αποκλειστικά.

2.15«Net Gaming Revenue» (ή NGR) σημαίνουν τα καθαρά έσοδα που προκύπτουν από τους Παίχτες Πραγματικών Χρημάτων, σε συγκεκριμένο μήνα, και χρησιμοποιείται ως ο αριθμός για τον υπολογισμό του Πλάνου Καταμερισμού των Εσόδων που αναφέρεται κατωτέρω.

2.16 «Τα Σήματά μας» σημαίνουν οι λέξεις “BWIN”, “BWIN.GR”, "PARTYPOKER", "BETANDWIN", "BET&WIN", "BEINSIDE", "BETOTO", "BWIN.PARTY", "PARTYCASINO", "PARTYBINGO", "PARTYACCOUNT", "PARTYGAMES", "PARTYBETS", "PARTYPOINTS", "GAMEBOOKERS", "GAMEBOOKERSPOKER", "GAMEBOOKERSCASINO", ή/και οποιοδήποτε logo, σήμα, όνομα ιστοσελίδας ή εμπορικό όνομα, που περιέχει ή είναι παρόμοιο ή αποτελείται από τα Σήματά μας και οποιαδήποτε άλλα ονόματα ή σήματα που ανήκουν σ’ εμάς ή στον Όμιλο.

2.17 «Πλάνο Πληρωμών» σημαίνει το πλάνο πληρωμών που έχετε αποδεχθεί και σύμφωνα με το οποίο λαμβάνετε πληρωμές από εμάς, είτε:

 1. Πλάνο Καταμερισμού Εσόδων - αμοιβή η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό των εσόδων πoυ είναι πληρωτέο στους Παίχτες Πραγματικών Χρημάτων όπως αναγράφονται στη Σελίδα Προμηθειών και με την επιφύλαξη των κρατήσεων όπως αναλύεται στο Άρθρο 4.12, ή

2.18 «Παίκτης ή Παίκτες» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στις Ιστοσελίδες μας είτε επισυνάπτεται σε μηχανισμό Tracker ή όχι.

2.19 «Λογαριασμός Παίκτη» σημαίνει ο μοναδικός λογαριασμός που ανατίθεται σε ένα Παίκτη όταν αυτός/αυτή εγγράφεται επιτυχώς για τις Παροχές μέσω URL Tracker.

2.20 «Παίχτες Πραγματικών Χρημάτων» σημαίνουν τα παίκτες που δηλώνονται στον Tracker, οι οποίοι (i) δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι Παίχτες, (ii) δεν βρίσκεται σε Περιορισμένη Περιοχή, (iii) που έχει καταβάλλει την Ελάχιστη Απαιτούμενη Κατάθεση και (v) έχει εκπληρώσει επαρκώς οποιαδήποτε άλλα κριτήρια αποδοχής που μπορεί να εισάγουμε από καιρό εις καιρό. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα ανωτέρω κριτήρια αποδοχής οποιαδήποτε στιγμή με την ανάρτηση ειδοποίησης στις Ιστοσελίδες ή στον Δικτυακό Τόπο.

2.21 «Περιορισμένη Περιοχή» σημαίνει οποιαδήποτε χώρα εκτός από την Ελλάδα.

2.22 «Ιστοσελίδες» σημαίνουν οι ιστοσελίδες και άλλες διαδικτυακές ιστοσελίδες, εφαρμογές ή πλατφόρμες που ανήκουν, ελέγχονται ή διαχειρίζονται από εμάς ή εκ μέρους μας ή από τον Όμιλο από καιρό εις καιρό και κάθε μία από τις σχετικές σελίδες μέσω των οποίων ο Παίχτης ανοίγει τον Λογαριασμό Παίχτη ή/και έχει πρόσβαση στις Παροχές.

2.23 «Ανεπιθύμητη αλληλογραφία/ spam» σημαίνει οποιοδήποτε email ή άλλη ηλεκτρονική επικοινωνία που αποστέλλετε, η οποία διαφημίζει, προωθεί ή άλλως αναφέρεται σε εμάς, την Ιστοσελίδα ή τις Παροχές μας από καιρό εις καιρό ή που περιέχει Υλικό Μάρκετινγκ, τα Σήματά μας ή το Μηχανισμό Tracker και που παραβιάζει τους Ηλεκτρονικούς Κανόνες Μάρκετινγκ..

2.24 «Διάρκεια» σημαίνει η περίοδος από την ημερομηνία που αναγνωρίζετε και αποδέχεστε τους όρους της Σύμβασης υποδεικνύοντας την αποδοχή της Φόρμας Εγγραφής στο Δίκτυο Συνεργατών έως τη λήξη ή την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.

2.25 «Tracker» σημαίνει το μοναδικό Tracker URL που παρέχουμε σ’ εσάς αποκλειστικά μέσω του οποίου εντοπίζουμε τις δραστηριότητες των Παιχτών και των Παιχτών Πραγματικών Χρημάτων και υπολογίζονται οι Αμοιβές.

2.26 «Tracker URL» σημαίνει ο μοναδικός υπερ-σύνδεσμος ή άλλο εργαλείο συνδέσμων αναφορικά με την Ιστοσελίδα ή τις Παροχές μας μέσω των οποίων συστήνετε πιθανούς Παίχτες Πραγματικών Χρημάτων. Όταν ο συγκεκριμένος Παίχτης ανοίξει τον Λογαριασμό Παίχτη το σύστημα αναγνωρίζει το Tracker URL αυτόματα και σας καταγράφει ως τον Συνεργάτη Δικτύου. Μία σχετική σημείωση προσαρτάται στον Tracker σας. Απαγορεύεται να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στον κώδικα ή στο Tracker URL.

2.27 «Δικτυακός τόπος/τόποι» σημαίνουν η ιστοσελίδα bwinaffiliates.gr που βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.bwinaffiliates.gr και σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση στο διαδίκτυο που αντικαθιστά την ανωτέρω (και κάθε άλλη διεύθυνση στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της τροφοδότησης RSS, που ανήκουν, ελέγχονται ή διαχειρίζονται από εμάς ή εκ μέρους μας και διαθέτουν σχετική ιστοσελίδα) και κάθε μία σχετική σελίδα.

2.28 Στην παρούσα Σύμβαση (εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά):

 1. Οι τίτλοι στα Άρθρα αναγράφονται μόνο για ευκολία και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης,
 2. Οι φράσεις που περιλαμβάνουν τους όρους «συμπεριλαμβανομένου», «συμπεριλαμβάνεται» ή παρόμοιες λέξεις, είναι διευκρινιστικές και δεν περιορίζουν την έννοια των λέξεων αυτών των όρων.
 3. Οποιαδήποτε αναφορά σε «πρόσωπα» περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα, ενώσεις, οργανισμούς, κυβερνήσεις, πολιτείες, κυβερνητικές ή πολιτειακές αρχές, ιδρύματα και σωματεία (είτε έχουν ή δεν έχουν ξεχωριστή νομική προσωπικότητα και ανεξάρτητα της δικαιοδοσίας στην οποία συστάθηκαν ή λειτουργούν),
 4. Οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο, διάταξη, κανονισμό, σχετικοί νόμοι, κώδικα ή οδηγία («νομοθεσία») αναφέρεται σε αυτή τη νομοθεσία και σε όλους τους σχετικούς νόμους, όπως ισχύουν και στη νομοθεσία που θεσπίζεται ή ενοποιεί (με ή χωρίς τροποποίηση) αυτή τη νομοθεσία.

2.29 Η παρούσα Σύμβαση συντάσσεται στην Αγγλική γλώσσα. Αν η παρούσα μεταφραστεί σε άλλη γλώσσα, το κείμενο στην Αγγλική γλώσσα υπερισχύει.

3. ΟΡΟΙ & ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

3.1 Ταυτοποίηση και Γνωστοποίηση. Υποχρεούστε να παρέχετε αληθή και πλήρη στοιχεία σε εμάς όταν συμπληρώνετε τη Φόρμα Εγγραφής και να μας ενημερώνετε άμεσα για τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση που δεν ενημερώσετε τα στοιχεία σας, ο λογαριασμός σας ενδέχεται να κλείσει ή να παρακρατήσουμε πληρωμές προς εσάς. Υποχρεούστε επίσης να μας παρέχετε στοιχεία που μπορεί εύλογα να σας ζητούμε σε περιοδική βάση.

3.2 Δραστηριότητες Μάρκετινγκ και Αρμοδιότητες. Υποχρεούστε να διαφημίζετε και να συστήνετε πιθανούς Παίχτες Πραγματικών Χρημάτων στις Ιστοσελίδες. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και των τρόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ. Όλες οι σχετικές δραστηριότητες μάρκετινγκ πρέπει να είναι επαγγελματικές, κατάλληλες και νόμιμες βάση των ισχυουσών διατάξεων, κανονισμών ή νόμων (συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας αναφορικά με το περιεχόμενο και τη φύση της διαφήμισης ή του μάρκετινγκ) και να πληρούν τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Δεν θα προβαίνετε, δεν θα εξουσιοδοτείτε, δεν θα βοηθάτε και δεν θα ενθαρρύνετε τρίτα μέρη ως ακολούθως:

3.2.1 Δεν θα προβαίνετε στην τοποθέτηση Υλικού Μάρκετινγκ σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή άλλο μέσο που το περιεχόμενο ή/και το υλικό σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο είναι πιθανώς δυσφημιστικό, κακόβουλο, μεροληπτικό, άσεμνο, σεξουαλικής, πορνογραφικής ή βιαίας φύσης ή είναι κατά την απόλυτη κρίση μας ακατάλληλο.

3.2.2 Δεν θα προβαίνετε στην ανάπτυξη ή/και στην εφαρμογή διαφημιστικών ή/και στρατηγικών δημοσίων σχέσεων που έχουν άμεσο ή έμμεσο σκοπό το μάρκετινγκ των Ιστοσελίδων ή/και των Διαδικτυακών τόπων σε άτομα κάτω των 21 ετών (ή μεγαλύτερης ηλικίας ανάλογα με τη δικαιοδοσία που στοχεύετε), ανεξαρτήτως της ηλικίας ενηλικίωσης στην τοποθεσία που διενεργείτε το μάρκετινγκ.

3.2.3 Δεν θα παραβαίνετε τους Ηλεκτρονικούς Κανόνες Μάρκετινγκ.

3.2.4 Δεν θα χρησιμοποιείτε το Υλικό Μάρκετινγκ με τρόπο που ενδέχεται να συγχύσει τον Παίχτη ή τον πιθανό Παίχτη.

3.2.5 Δεν θα προβαίνετε στην τοποθέτηση Υλικού Μάρκετινγκ σε ιστοσελίδες ή άλλα μέσα που το περιεχόμενο ή το υλικό σε αυτές τις ιστοσελίδες ή μέσα:

 1. Παραβιάζει ή συντελεί στην παραβίαση Δικαιωμάτων Πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
 2. Αντιγράφει ή μοιάζει με την Ιστοσελίδα εν όλω ή εν μέρει.
 3. Μας δυσφημεί ή άλλως προκαλεί ζημία στη φήμη και πελατεία μας με οποιονδήποτε τρόπο.
 4. Πλαισιώνει οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας εν όλω ή εν μέρει.

  Απαιτείται να συντάξετε και να αναρτήσετε επαρκή «πολιτική παράβασης δικαιωμάτων συγγραφικού έργου copyright» ώστε σε περίπτωση (i) λήψης σχετικής ειδοποίησης αφαίρεσης από κάτοχο δικαιωμάτων, (ii) που κάποιο ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο σας γνωστοποιήσει ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία τρίτου, ή (iii) όπου θεωρείτε εύλογα ότι κάποιο υλικό της ιστοσελίδας σας παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία τρίτου, πρέπει να αφαιρέσετε άμεσα το παράνομο σχετικό υλικό από την ιστοσελίδα σας. Σε περίπτωση που δεν προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες θεωρείστε ότι έχετε προβεί σε ουσιαστική παράβαση της παρούσας Σύμβασης που δεν θεραπεύεται και διατηρούμε το δικαίωμα να παύσουμε ή να καταγγείλουμε τον Tracker ή την παρούσα Σύμβαση με άμεση ισχύ, χωρίς ειδοποίηση.

3.2.6 Δεν θα διαβάζετε, αναχαιτίσετε, τροποποιήσετε, καταγράψετε, προωθήσετε, ερμηνεύσετε ή συμπληρώσετε το περιεχόμενο οποιασδήποτε ηλεκτρονικής φόρμας ή άλλου υλικού που μας υπέβαλλε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2.7 Δεν θα τροποποιήσετε, προωθήσετε ή με οποιονδήποτε τρόπο επέμβετε με την λειτουργία ή την προσβασιμότητα των Ιστοσελίδων ή οποιασδήποτε επί μέρους σελίδας.

3.2.8 Δεν θα εγγράφεστε ως Παίχτης εκ μέρους οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή δεν θα εξουσιοδοτείτε ή δεν θα βοηθάτε (εκτός της προώθησης της Ιστοσελίδας και των Παροχών σύμφωνα με την παρούσα) οποιοδήποτε πρόσωπο για να εγγραφεί ως Παίχτης.

3.2.9 Δεν θα προσφέρετε τη λεγόμενη γκανιότα ή παρόμοιες προσφορές που επιτρέπουν μέρος των χρημάτων του παίχτη να του επιστραφούν σε οποιαδήποτε μορφή.

3.2.10 Δεν θα προβαίνετε σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συγχύσουν, σε λογικά πλαίσια, τον τελικό χρήστη αναφορά με τη σχέση σας με οποιοδήποτε τρίτο ή αναφορικά με την ιδιοκτησία ή λειτουργία της ιστοσελίδας ή υπηρεσίας στην οποία πραγματοποιούνται οποιεσδήποτε λειτουργίες ή συναλλαγές.

3.2.11 Δεν θα αναρτάτε και δεν θα δημοσιεύετε διαφημίσεις, επικοινωνίες ή προωθητικό υλικό διαφήμισης της Ιστοσελίδας, των Παροχών μας ή των Σημάτων μας με ή αναφορικά με την παρουσίαση της Ιστοσελίδας ή/και των επί μέρους σελίδων αυτής (για παράδειγμα, ενδεικτικά, μέσω πλαισίου ή άλλης τεχνολογίας ή αναδυόμενου παραθύρου ή ενδιάμεσων τρόπων).

3.2.12 Δεν θα προκαλέσετε το άνοιγμα των Ιστοσελίδων (ή των επί μέρους σελίδων) σε πρόγραμμα περιηγητή επισκέπτη ή αλλού για την πρόσβαση στις Παροχές εκτός και αν ο ίδιος ο επισκέπτης επιλέξει και κάνει κλικ στα Banners ή στους Συνδέσμους Κειμένου που περιέχονται ή είναι μέρος του Διαφημιστικού Υλικού.

3.2.13 Δεν θα προσπαθήσετε να υποκλέψετε ή να προωθήσετε (ακόμα και μέσω λογισμικού που εγκαθιστά ο χρήστης) επισκεψιμότητα από οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή άλλο μέλος που συμμετέχει στο Δίκτυο Συνεργατών.

3.2.14 Δεν θα χρησιμοποιήσετε μέσα προώθησης των Ιστοσελίδων που ομοιάζουν με την όψη ή/και το χαρακτήρα των Ιστοσελίδων είτε ολικώς ή μερικώς και δεν θα χρησιμοποιήσετε κανένα μέσο ή ιστοσελίδα για να δημιουργήσετε την εντύπωση ότι αυτές οι ιστοσελίδες είναι οι Ιστοσελίδες (ή μέρος αυτών), ακόμα και μέσω εφαρμογής κινητού ή ταμπλέτας σε διαδικτυακά καταστήματα εφαρμογών.

3.2.15 Δεν θα παραβιάζετε τους όρους χρήσης και τις ισχύουσες πολιτικές των μηχανών αναζήτησης ή των σχολίων των πελατών.

3.2.16 Δεν θα επιχειρήσετε να επικοινωνήσετε με τους Παίχτες είτε άμεσα ή έμμεσα στις Ιστοσελίδες μας για να τους προτρέψετε να επισκεφθούν άλλες ιστοσελίδες που δεν ανήκουν σε εμάς ή για άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή μας, ενδεικτικά μέσω email, πλατφόρμας συνομιλίας ή μέσω ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ή

Αν θεωρήσουμε, κατά την απόλυτη κρίση μας, ότι έχετε προβεί σε κάποια από τις ανωτέρω ενέργειες, δικαιούμαστε (χωρίς αυτό να περιορίζει άλλα δικαιώματα ή διορθωτικά μέτρα που είναι διαθέσιμα σε εμάς) να παρακρατήσουμε Αμοιβές ή/και να καταγγείλουμε την παρούσα Σύμβαση με ειδοποίηση με άμεση ισχύ.

3.3 Εγκεκριμένο Υλικό Μάρκετινγκ. Για την παροχή των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ στο Άρθρο 3.2 θα χρησιμοποιήσετε μόνο το Υλικό Μάρκετινγκ. Δεν θα τροποποιήσετε το Υλικό Μάρκετινγκ ή τα Σήματά μας με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση μας. Θα χρησιμοποιήσετε το Υλικό Μάρκετινγκ σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, τις οδηγίες που σας παρέχουμε στην Ιστοσελίδα μας ή άλλως από καιρό εις καιρό και την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδέχεται να σας χρεώσουμε για τα έξοδα ψηφιακών δίσκων CD και άλλα προσαρμοσμένα προωθητικά προϊόντα που σας παρέχουμε κατόπιν αιτήσεώς σας και αυτά τα έξοδα ενδέχεται να αφαιρεθούν από την Αμοιβή σας. Κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης σας παρέχουμε ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και δεκτικό καταγγελίας δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το Υλικό Μάρκετινγκ για το μοναδικό σκοπό εκπλήρωσης των υποχρεώσεών σας που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.

3.4 Ανταγωνιστικό Μάρκετινγκ. Δεν θα προβείτε στη διαφήμιση της Ιστοσελίδας ή/και εμάς ή/και τις Παροχές μας με κανένα απολύτως τρόπο, εκτός και αν οι εν λόγω ενέργειες εγκρίνονται γραπτώς από εμάς (i) σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα στην οποία διαφημίζουμε τις Ιστοσελίδες μας, (ii) με τη χρήση πληρωμής ανά κλικ ή/και τεχνικών βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης για τη στόχευση των Σημάτων μας ή άλλων λέξεων κλειδιά που είναι παρόμοια και μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση με τα Σήματά μας, (iii) με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που καταλήγει στον μεταξύ μας ανταγωνισμό αναφορικά με την προώθηση οποιασδήποτε από τις Ιστοσελίδες, ή (iv) αν σας ζητήσουμε να προβείτε σε παύση σχετικών ενεργειών.

3.5 Μη εκχώρηση. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 9.6 αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο Trackerς προορίζεται για τη δική σας χρήση και δεν θα εκχωρήσετε ή δεν θα παρέχετε άδεια (ανάλογα με την περίπτωση) σχετικά με το Tracker ID ή τις Αμοιβές σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεσή μας.

3.6 Εμπορική χρήση. Η παρούσα ευκαιρία μάρκετινγκ προορίζεται αποκλειστικά για εμπορική χρήση. Δεν θα προβαίνετε στην εγγραφή Παίχτη ή δεν θα προβαίνετε σε καταθέσεις στον Λογαριασμό Παίχτη (άμεσα ή έμμεσα) μέσω του Tracker για προσωπική σας χρήση ή/και για χρήση από τους συγγενείς, φίλους, υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή συμβούλους σας, ή δεν θα επιχειρήσετε να αυξήσετε τεχνητά τις Αμοιβές που θα σας καταβληθούν ή δεν θα μας εξαπατήσετε. Η παραβίαση της παρούσας διάταξης θα θεωρείται Δόλια Επισκεψιμότητα.

3.7 Πληροφορίες Παιχτών. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε πιθανό Παίχτη και να κλείσουμε τον Λογαριασμό Παίχτη οποιουδήποτε Παίχτη, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική μας κρίση. Όλα τα στοιχεία του Παίχτη παραμένουν στην αποκλειστική μας κυριότητα και δεν έχετε κανένα δικαίωμα επί αυτών των στοιχείων εκτός και αν σας ενημερώσουμε διαφορετικά δίνοντάς σας γραπτές οδηγίες.

3.8 Σήματα και Ονόματα Ιστοσελίδων. Αναγνωρίζετε ότι τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που περιέχουν το Υλικό Μάρκετινγκ, τις Παροχές, την Ιστοσελίδα και τα σήματά μας, ανήκουν στην Sporting Odds Limited ή/και στις εταιρείες του Ομίλου ή/και στα αδειοδοτημένα πρόσωπα. Η χρήση εμπορικού σήματος, ονόματος ιστοσελίδας ή και εμπορικού ονόματος που περιέχει, είναι παρόμοιο με ή αποτελείται από τα Σήματά μας (εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τους όρους της παρούσας Σύμβασης) χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας έγκριση είναι μη εξουσιοδοτημένη και ενδέχεται να αποτελεί Δόλια επισκεψιμότητα. Για παράδειγμα, ενδεικτικά, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ‘Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΥΓΧΥΣΗ. Συμφωνείτε ότι η χρήση από εσάς των Σημάτων μας, των ονομάτων ιστοσελίδων μας που περιέχουν τα Σήματά μας ή σήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση παραμένουν στο αποκλειστικό μας όφελος και δεν αποκτάτε οποιοδήποτε δικαίωμα επί των Σημάτων μας ως αποτέλεσμα της εν λόγω χρήσης. Δεν θα προβείτε στην καταχώριση και δεν θα επιχειρήσετε να καταχωρίσετε σήματα ή ονόματα που περιέχουν ή είναι παρόμοια και μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση ή αποτελούνται από τα Σήματά μας. Συμφωνείτε να μεταβιβάσετε οποιαδήποτε σήματα ή ονόματα ιστοσελίδων ή αιτήσεις σημάτων ή καταχωρίσεις αναφορικά με τα Σήματά μας ή παρόμοια σήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση που ελέγχετε ή κατέχετε κατόπιν αιτήματός μας. Επίσης, συμφωνείτε να μην κινηθείτε κατά του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των Σημάτων μας με οποιονδήποτε τρόπο.

3.9 Απαγόρευση σε στελέχη του Ομίλου. Αν είστε στέλεχος, διευθυντής, υπάλληλος, σύμβουλος ή αντιπρόσωπος του Ομίλου ή θυγατρικής, μητρικής ή συνδεδεμένης εταιρείας ή προμηθευτής ή πωλητής, δεν επιτρέπεται να συμμετέχετε στο Δίκτυο Συνεργατών ή να χρησιμοποιήσετε άμεσα ή έμμεσα καμία από τις Ιστοσελίδες, εκτός αν απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας σας ως εργαζόμενος του Ομίλου. Ομοίως, οι ‘συγγενείς’ των εργαζομένων του Ομίλου δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στο Δίκτυο Συνεργατών ή να χρησιμοποιούν άμεσα ή έμμεσα καμία από τις Ιστοσελίδες. Για τους σκοπούς του παρόντος, ο όρος ‘συγγενείς’ περιλαμβάνει (ενδεικτικά) σύζυγο, σύντροφο, γονέα, τέκνο ή αδελφό/ή.

4. ΑΝΑΦΟΡΕΣ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ

4.1 Αναφορές. Θα καταγράφουμε και θα αναφέρουμε την δραστηριότητα του Παίχτη για τους σκοπούς υπολογισμού των Αμοιβών σας με βάση το επιλεγμένο Πλάνο Πληρωμών. Το είδος, το περιεχόμενο και η συχνότητα των αναφορών μπορεί να ποικίλει από καιρό εις καιρό κατά την αποκλειστική μας κρίση. Γενικά, θα λαμβάνετε με την πληρωμή σας μία μηνιαία αναφορά που θα περιέχει τον αριθμό των νέων Παιχτών Πραγματικών Χρημάτων που προέβησαν σε εγγραφή εκείνο το μήνα, ανά Tracker, ή/και το συνολικό ποσό που σας οφείλεται μετά από τυχόν κρατήσεις ή συμψηφισμό που δικαιούμαστε να πραγματοποιήσουμε με βάση την παρούσα Σύμβαση. Επιπλέον, θα διατίθενται ηλεκτρονικά ημερήσιες αναφορές στις οποίες θα έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες αναφορικά με νέους Παίχτες Πραγματικών Χρημάτων ανά Tracker. Δεν ευθυνόμαστε για την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των αναφορών.

4.2 Αμοιβές. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 4.4 κατωτέρω, οι Αμοιβές θα καταβάλλονται σε εσάς ανά ημερολογιακό μήνα σύμφωνα με το Πλάνο Πληρωμών αφού έχετε συμπληρώσει την διαδικασία εγγραφής ή/και όπου έχουμε ενεργοποιήσει πρόσθετα Trackers. Για την αποφυγή αμφιβολιών, όπου έχετε επιλέξει το Πλάνο Καταμερισμού Εσόδων (και έχουμε αποδεχθεί τη σχετική επιλογή) θα συνεχίσετε, με την επιφύλαξη του Άρθρου 8, να λαμβάνετε τις Αμοιβές σύμφωνα με το Πλάνο Πληρωμών για τη Διάρκεια.

4.3 Ελάχιστη Αμοιβή και Χρόνος Πληρωμής. Όλες οι Αμοιβές που απορρέουν από το Πλάνο Πληρωμών θα καταβληθούν στον Τρεχούμενο Λογαριασμό του Συνεργάτη εντός τριάντα (30) ημερών από το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα. Ενδέχεται να θεσπίσουμε περιορισμούς στην συχνότητα και στα ποσά που μπορείτε να αναλάβετε από τον εν λόγω λογαριασμό για διοικητική διευκόλυνση ή/και για την προστασία της ασφάλειας του λογαριασμού σας.

Για την αποφυγή αμφιβολιών, συμφωνείτε ότι κατά τη Διάρκεια θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταβολή των αναλογούντων φόρων (το ποσοστό σας θα ισούται με τον ισχύον καταμερισμό εσόδων) ακόμα και αν τα έσοδα είναι αρνητικά («Καταβολή Φόρου επί Ποσοστών»). Η Καταβολή Φόρου επί Ποσοστών μπορεί να συμψηφιστεί με οποιεσδήποτε Αμοιβές σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και θα σας ενημερώσουμε αν προβούμε στον εν λόγω συμψηφισμό. Εναλλακτικά, διατηρούμε το δικαίωμα να επιλέξουμε να καταβάλλετε τον Φόρο επί Ποσοστών απευθείας σε εμάς (ή σε άλλη εταιρεία του Ομίλου που θα σας υποδείξουμε) και υποχρεούστε να προβείτε στην εν λόγω καταβολή εντός 30 ημερών από το σχετικό αίτημα ή εντός χρονικού διαστήματος που συμφωνηθεί.

4.4 Αναβολή για Δόλια επισκεψιμότητα. Σε περίπτωση που, κατά την απόλυτη κρίση μας, υποπτευθούμε Δόλια κίνηση/επισκεψιμότητα, έχουμε το δικαίωμα να καθυστερήσουμε την καταβολή των Αμοιβών για έως εκατό ογδόντα (180) ημέρες ενώ ερευνούμε και επαληθεύουμε τις σχετικές συναλλαγές. Δεν υποχρεούμαστε να καταβάλλουμε τις Αμοιβές αναφορικά με τους Παίχτες Πραγματικών Χρημάτων, οι οποίοι, δεν έχουν, κατά την απόλυτη κρίση μας, επαληθεύσει την ταυτότητά τους ή σχετίζονται με Δόλια επισκεψιμότητα. Σε περίπτωση που καθορίσουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα ως Δόλια ή που έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα Σύμβαση, τότε δικαιούμαστε κατά την κρίση μας (i) να καταβάλουμε τις Αμοιβές καθ’ ολοκληρία, (ii) να τις υπολογίσουμε εκ νέου με βάση την ύποπτη Δόλια επισκεψιμότητα ή/και (iii) να κατασχέσουμε τις μελλοντικές Αμοιβές σας αναφορικά με τη Δόλια επισκεψιμότητα (ανάλογα με την περίπτωση).

4.5 Τρόπος Πληρωμής. Όλες οι πληρωμές προς εσάς θα οφείλονται και θα διενεργούνται σε ΕΥΡΩ ή σε νόμισμα που θα καθορίσουμε, ανεξάρτητα από το νόμισμα που χρησιμοποίησαν οι Παίχτες που συστήσατε. Η πληρωμή θα γίνεται μέσω επιταγής, εμβάσματος, ACH, ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιλέξουμε κατά την αποκλειστική μας κρίση. Όμως, θα προσπαθήσουμε με κάθε πρόσφορο μέσο να εφαρμόσουμε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί. Τα έξοδα των εμβασμάτων ή των ταχυμεταφορών σε περίπτωση επιταγών θα καταβάλλονται από εσάς και θα αφαιρούνται από τις Αμοιβές. Για την αποφυγή αμφιβολιών, δεν ευθυνόμαστε για την καταβολή διαφορών νομισματικών ισοτιμιών ή άλλων εξόδων αναφορικά με την μεταφορά των χρημάτων στον Τρεχούμενο Λογαριασμό Συνεργάτη.

4.6 Trackers Παιχτών. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι πιθανοί Παίχτες Πραγματικών Χρημάτων πρέπει να συνδεθούν μέσω του Tracker ID για να λάβετε τις Αμοιβές σας. Δεν ευθυνόμαστε σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε τον Tracker. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας, δικαιούμαστε, κατά την απόλυτη κρίση μας, να τροποποιήσουμε το σύστημα Tracker και τον τρόπο αναφοράς.

4.7 Αφαίρεση Tracker Παιχτών Πραγματικών Χρημάτων. Αν ένας Παίχτης Πραγματικών Χρημάτων δεν τοποθετήσει ένα στοίχημα στις Ιστοσελίδες μας για τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, δικαιούμαστε κατά την απόλυτη κρίση μας να αφαιρέσουμε τον Tracker του εν λόγω Παίχτη και δεν θα λαμβάνετε πλέον Αμοιβές επί αυτού. Ο παίχτης μπορεί να ανατεθεί σε άλλο συνεργάτη σε περίπτωση που επιστρέψει στην ιστοσελίδα μας μέσω του Tracker άλλου συνεργάτη.

4.8 Αντιρρήσεις. Αν διαφωνείτε με τις μηνιαίες αναφορές ή με τα καταβληθέντα ποσά, θα πρέπει να ΜΗΝ αποδεχθείτε την καταβολή αυτών και να μας ενημερώσετε αμέσως, γραπτώς για τις αντιρρήσεις σας. Οι αντιρρήσεις σας θα πρέπει να ληφθούν εντός τριάντα (30) ημερών από την διαθεσιμότητα της μηνιαίας αναφοράς ή θα θεωρείται ότι έχετε παραιτηθεί από το δικαίωμα της υποβολής αντιρρήσεων και δεν θα μπορείτε να προβάλλετε οποιαδήποτε αντίρρηση αναφορικά με το συγκεκριμένο ποσό. Επιπλέον, η κατάθεση επιταγής, η αποδοχή εμβάσματος ή η αποδοχή καταβολών από εμάς θα θεωρείται η πλήρης και τελική συμφωνία των Αμοιβών για το συγκεκριμένο μήνα. Σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού λόγω λανθασμένου υπολογισμού, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε νέο υπολογισμό και να αναζητήσουμε το υπερβάλλον ποσό από εσάς.

4.9 Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Υποχρεούστε να συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες νόμους και την πολιτική που σας γνωστοποιούμε μέσω της Ιστοσελίδας ή με άλλο τρόπο αναφορικά με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή/και εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

4.10 Φορολόγηση. Όλοι οι φόροι που οφείλονται αναφορικά με τις πληρωμές από εμάς σε εσάς είναι δική σας αποκλειστική ευθύνη. Είστε υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των κανονισμών εγγραφής και πληρωμής φόρου εισοδήματος και παρόμοιων φόρων αναφορικά με το εισόδημα που προκύπτει από την παρούσα και για την είσπραξη και καταβολή φόρου εισοδήματος και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για το προσωπικό σας, αν έχετε προσωπικό. Αν ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ή άλλος φόρος επί των πωλήσεων ή φόρος κύκλου εργασιών είναι καταβλητέος, υποχρεούστε να συμμορφωθείτε με τους κανονισμούς για την είσπραξη και καταβολή του φόρου στη χώρα που παρέχονται οι υπηρεσίες και αναγνωρίζετε ότι οι πληρωμές που λαμβάνετε από εμάς συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ ή φόρο επί των πωλήσεων ή φόρο κύκλου εργασιών.

4.11 Υπολογισμός. Το καθαρό κέρδος υπολογίζεται ως ακολούθως:

((Z - Y) x A) - (B x A)

Όπου:

A = Ποσοστό Προμήθειας για τον εκάστοτε μήνα

Y= i) φόροι ή δασμοί, (ii) έξοδα τρίτων μερών (συμπεριλαμβανομένων εξόδων αδειών λογισμικού), (iii) έξοδα μάρκετινγκ, (iv) διοικητικά έξοδα και (v) έξοδα συναλλαγών (όπως τραπεζικά έξοδα και επιστροφές πληρωμών) για τον συγκεκριμένο μήνα

A = Revenue Share percentage for the applicable month

4.12 Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται βάση της παρούσας Σύμβασης υπόκεινται σε προσαρμογή σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις. Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση που οποιαδήποτε φορολογική ή ρυθμιστική αρχή αναζητήσει την πληρωμή φόρων σε αγορά που δεν είχε υπολογισθεί και δεν έχει γίνει σχετική παρακράτηση στον υπολογισμό των Αμοιβών, οι εν λόγω καταβολές φόρου θα εφαρμοσθούν αναδρομικά για τον υπολογισμό των πληρωμών που θα έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί από εσάς σε περίπτωση που είχαν αφαιρεθεί οι σχετικοί φόροι. Η διαφορά μεταξύ των ανωτέρω φόρων και των πραγματικών καταβολών προς εσάς με βάση την παρούσα Σύμβαση είναι δική σας υποχρέωση και πρέπει να καταβληθεί εντός 30 ημερών από τη λήψη σχετικού τιμολογίου, ή σε χρόνο που θα συμφωνήσουμε. Εναλλακτικά, κατά την απόλυτη κρίση μας, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε συμψηφισμό με τις Αμοιβές που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και να σας γνωστοποιήσουμε αν προβούμε σε συμψηφισμό. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, τα Μέρη συμφωνούν ότι δικαιούνται να αφαιρέσουν οποιοδήποτε υπερβάλλον ποσό από επόμενες Αμοιβές για να τακτοποιηθεί η διαφορά.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

5.1 Διάρκεια και Καταγγελία. Η παρούσα Σύμβαση ισχύει μόλις υποδείξετε την αποδοχή από εσάς των παρόντων όρων και συμφωνιών στη Φόρμα Εγγραφής των Συνεργατών Δικτύου και συνεχίζει μέχρι την λήξη της σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

5.2 Καταγγελία από εσάς. Έχετε το δικαίωμα να καταγγείλετε την παρούσα Σύμβαση με ή χωρίς αιτία, αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση με άμεση ισχύ μέσω email με θέμα «Καταγγελία Sporting Odds Limited» στη διεύθυνση terms@bwinaffiliates.gr Προς αποφυγή αμφιβολιών, η καταγγελία της Σύμβασης παύει τη συμμετοχή σας στο Δίκτυο Συνεργατών καθ’ ολοκληρία. Δεν μπορείτε να καταγγείλετε κάποιες από τις Ιστοσελίδες. Σε περίπτωση που επιλέξετε να καταγγείλετε την παρούσα Σύμβαση, υποχρεούστε να αναλάβετε το υπόλοιπο που τηρείτε στον Τρεχούμενο Λογαριασμό Συνεργάτη εντός τριάντα (30) ημερών από την αποστολή του email της καταγγελίας. Αν παραμένει χρηματικό υπόλοιπο μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας θεωρείται κατασχεμένο και θα παρακρατούνται από εμάς.

5.3 Καταγγελία από εμάς. Έχουμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε την παρούσα Σύμβαση ή να καταγγείλουμε συγκεκριμένο Tracker κάποιας από τις Ιστοσελίδες με ή χωρίς αιτία οποιαδήποτε χρονική στιγμή αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση με άμεση ισχύ στη διεύθυνση email ή στον αριθμό fax που μας έχετε γνωστοποιήσει. Εάν καταγγείλουμε τη Σύμβαση καθ’ ολοκληρία διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε τον Tracker. Προς αποφυγή αμφιβολιών, συμφωνείτε με την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης δεν θα λαμβάνετε πλέον Αμοιβές. Αν καταγγείλουμε συγκεκριμένο Tracker δεν θα λαμβάνετε αμοιβές γι’ αυτόν, αλλά οι υπόλοιποι δεν επηρεάζονται.

5.4 Αναστολή από εμάς. Στις περιπτώσεις που δικαιούμαστε να καταγγείλουμε την παρούσα Σύμβαση ή συγκεκριμένο Tracker, διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση μας και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας να αναστείλουμε την Σύμβαση ή τη λειτουργία συγκεκριμένου Tracker. Η πληρωμή των Αμοιβών που θα έχουν ανασταλεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο 5.4 θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την άρση της αναστολής.

5.5 Αυτόματη Καταγγελία από εμάς αν ο Λογαριασμός σας είναι Ανενεργός. Σε αυτό το Άρθρο 5.5. «Ανενεργός» σημαίνει όταν δεν έχετε συνδεθεί στον Λογαριασμό σας εντός των τελευταίων 180 ημερών ή δεν έχετε αιτηθεί ανάληψη ποσών (μέσω ανάληψης ή μεταφοράς σε Λογαριασμό Παίχτη). Αν ο Λογαριασμός σας είναι ανενεργός, η παρούσα Σύμβαση και η συμμετοχή στο Δίκτυο Συνεργατών παύει. Σε περίπτωση καταγγελίας, θα σας ενημερώσουμε ότι η πληρωμή των Αμοιβών σας έχει ανασταλεί. Αν δεν λάβουμε απάντηση από εσάς εντός εκατό ογδόντα (180) ημερών τα ποσά που παραμένουν στον λογαριασμό σας επιστρέφουν και παρακρατούνται από εμάς.

5.6 Αποτελέσματα της Καταγγελίας. Τα ακόλουθα θα εφαρμόζονται σε περίπτωση καταγγελίας από εμάς:

 1. Θα σταματήσετε την προώθηση των Ιστοσελίδων και όλα τα δικαιώματα και άδειες που σας παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση λήγουν αυτομάτως.
 2. Θα επιστρέψετε τις εμπιστευτικές πληροφορίες και θα παύσετε να χρησιμοποιήσετε τα Σήματά μας και το Υλικό Μάρκετινγκ.
 3. Ενδέχεται να αφήσουμε ανοιχτά, να προωθήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τον Tracker ή/και το Tracker URL κατά την απόλυτη κρίση μας χωρίς την υποχρέωση να σας καταβάλουμε χρήματα για Παίχτες που στη συνέχεια έγιναν Παίχτες Πραγματικών Χρημάτων.
 4. Εφόσον έχουμε καταβάλει ή καταβάλουμε σε εσάς τα ποσά που σας οφείλονται την ημερομηνία της καταγγελίας με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων αφαιρέσεων όπως απορρέουν από την παρούσα, δεν έχουμε καμία υποχρέωση καταβολής άλλων ποσών προς εσάς.
 5. Τα Άρθρα 2, 3.5, 3.8, 4.4, 5.4, 6, 7 και 9 και οι λοιπές διατάξεις που είναι αναγκαίες για την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα ισχύουν και μετά την καταγγελία αυτής.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

6.1 Καμία εγγύηση. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ (ΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ‘Η ΣΙΩΠΗΡΑ ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ‘Η ΑΛΛΟ) ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ‘Η ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (‘Η ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΑΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ) ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΗ, ‘Η ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ‘Η ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ. ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (ΟΥΤΕ ΕΜΕΙΣ Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ) ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΤΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΤΥΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.

6.2 Χρεώσεις και Περιορισμοί Εισπράξεων. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, να χρησιμοποιήσουμε τα απαραίτητα μέσα για να εμποδίσουμε, να περιορίσουμε, να αφαιρέσουμε ή να μειώσουμε ορισμένους Παίχτες Πραγματικών Χρημάτων από τον Tracker ή πρότυπα παιχνιδιών ή να απορρίψουμε τις αιτήσεις πιθανών Παιχτών Πραγματικών Χρημάτων ή/και Συνεργατών Δικτύου για να μειώσουμε τον αριθμό των δόλιων, ζημιογόνων συναλλαγών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Δεν εγγυούμαστε, δεν δηλώνουμε και δεν υποσχόμαστε την σταθερή εφαρμογή ή/και την επιτυχία των προσπαθειών αποφυγής απατηλών συναλλαγών.

6.3 Περιορισμός Ευθύνης. Οι ευθύνες μας σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση δεν αποτελούν προσωπικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, διευθυντών, στελεχών, αντιπροσώπων, υπαλλήλων, πωλητών ή προμηθευτών της Ιστοσελίδας ή των Παροχών εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση. Εκτός και αν ορίζεται ρητά, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, παρεμπίπτουσα ζημία ή αποζημίωση, τραυματισμό ή ζημία οποιασδήποτε μορφής (ακόμα και αν γνωρίζαμε την πιθανότητα αυτής της ζημίας) συμπεριλαμβανομένης της απώλειας πελατείας, εσόδων, κερδών ή δεδομένων. Η ευθύνη μας που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση, είτε συμβατικά είτε δικαιοπρακτικά (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή για παράβαση καθήκοντος που απορρέει από τη νομοθεσία ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, θα είναι μόνο για άμεση ζημία και δεν θα υπερβαίνει τα έσοδα που είναι πληρωτέα από την Ιστοσελίδα που αφορά η διένεξη, τους τελευταίους 12 μήνες από την ημέρα που προκύπτει η διένεξη. Ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να περιορίσει ή να εξαιρέσει την ευθύνη του κάθε μέρους για θάνατο ή προσωπικό ατύχημα που είναι αποτέλεσμα αμέλειας ή δόλου.

6.4 Αποζημίωση. Θα υπερασπίζεστε, θα αποζημιώνετε και θα απαλλάξετε εμάς, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους εκπροσώπους μας από και για οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση, ευθύνη, ζημία, έξοδα, αμοιβές (συμπεριλαμβανομένων νομικών αμοιβών) αναφορικά ή που απορρέουν (άμεσα ή έμμεσα) από την παραβίαση της παρούσας Σύμβασης.

6.5 Συμψηφισμός. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων που είναι διαθέσιμα με βάση την παρούσα Σύμβαση ή άλλως σε εμάς, δικαιούμαστε να συμψηφίσουμε οποιεσδήποτε πληρωμές προς εσάς με οποιαδήποτε αποζημίωση ή ποσό, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων κατά εσάς που απορρέουν από την παραβίαση της παρούσας Σύμβασης.

7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΡΕΥΝΑ

7.1 Ανεξάρτητες Έρευνες. ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ.

7.2 Ανεξάρτητες Μελέτες. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΛΗ ΣΕ ΠΟΛΗ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΧΩΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ‘Ή ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

8. ΑΔΡΑΝΕΙΑ

8.1 Σε περίπτωση που δεν συστήσετε κάποιο Παίχτη Πραγματικών Χρημάτων για 180 ημέρες, κατά την απόλυτη κρίση μας, δικαιούμαστε να προβούμε στις ακόλουθες ενέργειες: (i) να μειώσουμε το Ποσοστό του Πλάνου Πληρωμής σας επί των εσόδων που απορρέει από τους Παίχτη Πραγματικών Χρημάτων, (ii) να απενεργοποιήσουμε τον Tracker των Παιχτών Πραγματικών Χρημάτων και να μην προβούμε σε περαιτέρω καταβολές Αμοιβών για αυτούς τους Παίχτες ή/και (iii) να καταγγείλουμε με άμεση ισχύ την παρούσα Σύμβαση, όπου σε αυτήν την περίπτωση θα ισχύον οι διατάξεις του Άρθρου 5.6. Αν προβούμε σε αυτόματη αναστολή σύμφωνα με το Άρθρο 8.1, αναστέλλονται και οι Αμοιβές σας. Αν δεν λάβουμε απάντηση από εσάς με αίτημα ανάληψης των Αμοιβών σας εντός εκατό ογδόντα (180) ημερών, τα ποσά που θα απομένουν στον Λογαριασμό σας θα επιστρέψουν αυτόματα και θα παρακρατούνται από εμάς.

9. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

9.1 Ειδοποιήσεις. Όλες οι ειδοποιήσεις που αφορούν την παρούσα Σύμβαση θα αποστέλλονται με email ως ακολούθως: σε εσάς, στη διεύθυνση email που παρείχατε στη Φόρμα Εγγραφής Συνεργατών (ή σε περίπτωση τροποποίησης, στη νέα διεύθυνση email που μας έχετε γνωστοποιήσει) και σε εμάς. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντηση, τότε στο αρμόδιο τμήμα απαιτήσεων. Η ειδοποίηση που αποστέλλεται με email θεωρείτε ότι έχει ληφθεί όταν ληφθεί ή αναφορά παράδοσης ή 24 ώρες από τη στιγμή της αποστολής.

9.2 Σχέση των Μερών. Δεν υπάρχει σχέση αποκλειστικότητας, συνεταιρισμού, κοινοπραξίας, εργασίας, αντιπροσώπευσης ή δικαιόχρησης μεταξύ εμάς ή εσάς σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει την αρμοδιότητα να δεσμεύσει το άλλο (όπως και να δώσει εγγυήσεις, να κάνει δηλώσεις, να αναλάβει υποχρεώσεις ή αξιώσεις ή/και να ασκήσει κάποιο δικαίωμα ή αρμοδιότητα) εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση.

9.3 Μη αποκλειστικότητα. Αναγνωρίζετε ότι δικαιούμαστε να προβούμε (άμεσα ή έμμεσα) ανά πάσα στιγμή σε συμφωνίες μάρκετινγκ με άλλους Συνεργάτες Δικτύου με τους ίδιους ή άλλους όρους και ότι αυτοί οι Συνεργάτες θα είναι παρόμοιοι με εσάς ή ανταγωνιστές σας. Αναγνωρίζετε ότι δικαιούμαστε να προωθήσουμε τους χρήστες από τις Ιστοσελίδες σε οποιοδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο που θεωρούμε κατάλληλο κατά την απόλυτη κρίση μας, χωρίς να υποχρεούμαστε να σας καταβάλλουμε πρόσθετες αμοιβές.

9.4 Εμπιστευτικότητα και Εχεμύθεια. Ως Συνεργάτης Δικτύου ενδέχεται να λάβετε εμπιστευτικές πληροφορίες από εμάς, συμπεριλαμβανομένων εμπιστευτικών πληροφοριών για τα πλάνα μάρκετινγκ, τις ιδέες μάρκετινγκ, τη δομή και τις πληρωμές. Αυτές οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και αποτελούν ιδιοκτησιακά εμπορικά μυστικά. Δεν θα αποκαλύψετε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους και δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτές για άλλους σκοπούς εκτός από τους σκοπούς της παρούσας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση εκτός και αν απαιτείται από το νόμο (εφόσον η σχετική αποκάλυψη είναι στην έκταση που απαιτείται).

9.5 Δημοσιότητα. Δεν θα δημοσιεύετε δελτία τύπου ή άλλες επικοινωνίες στο κοινό αναφορικά με την παρούσα Σύμβαση, τα Σήματά μας ή την συμμετοχή σας στο Δίκτυο Συνεργατών χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεσή μας, εκτός και αν απαιτείται από το νόμο ή από κάποια αρμόδια διοικητική αρχή.

9.6 Εκχώρηση.

9.6.1 Εκτός και αν έχετε λάβει προηγούμενη γραπτή συναίνεση από εμάς, δεν δικαιούστε να εκχωρήσετε είτε βάση νόμου ή δικαίου (συμπεριλαμβανομένων με επιβολή βαρών ή με καταπίστευμα), να υπο-αδειοδοτήσετε ή να ενεργήσετε με οποιοδήποτε τρόπο την παρούσα Σύμβαση ή οποιαδήποτε δικαιώματα απορρέουν από αυτή, ή να παραχωρήσετε τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση ή να ενεργήσετε προς αυτό το σκοπό. Οποιαδήποτε ενέργεια εκχώρησης κατά παράβαση του παρόντος Άρθρου δεν θα επιφέρει έννομα αποτελέσματα στον υποτιθέμενο εκδοχέα.

9.6.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να εκχωρήσουμε οποιοδήποτε δικαίωμά μας από την παρούσα Σύμβαση σε άλλο μέλος του Ομίλου ή να μεταφέρουμε τα δικαιώματά μας ή τις υποχρεώσεις μας σε οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου.

9.7 Ισχύουσα Νομοθεσία. Η παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων αυτής) διέπετε και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και Ουαλίας. Συμφωνείτε ρητά ότι, με την επιφύλαξη των κατωτέρω, τα δικαστήρια της Αγγλίας και Ουαλίας έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για να αποφασίσουν οποιαδήποτε αξίωση, διένεξη ή θέμα που απορρέει ή αφορά την παρούσα Σύμβαση ή την ισχύ αυτής και παραιτείστε από όλες τις ενστάσεις αναρμοδιότητας. Τίποτα σε αυτό το Άρθρο δεν περιορίζει το δικαίωμα να προβούμε σε διαδικασίες κατά εσάς σε οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας και η έναρξη νομικών διαδικασιών δεν αποκλείει τις διαδικασίες σε άλλη δικαιοδοσία, είτε ταυτόχρονα ή όχι, στην έκταση που το επιτρέπει ο νόμος στην άλλη δικαιοδοσία.

9.8 Διαχωρισμός. Όπου είναι δυνατό, κάθε διάταξη της παρούσας Σύμβασης θα ερμηνεύεται με τρόπο για να είναι ισχυρή και ενεργή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά αν κάποια διάταξη της παρούσας κριθεί άκυρη, παράνομη, ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θα είναι μη εφαρμόσιμη μόνο στην έκταση αυτής της ακυρότητας χωρίς να ακυρώνει τις λοιπές διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.

9.9 Πλήρης Συμφωνία. Η παρούσα Σύμβαση ενσωματώνει ολόκληρη τη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών αναφορικά με το αντικείμενο αυτής και υπερισχύει έναντι προηγούμενων προφορικών ή γραπτών συμφωνιών των μερών αναφορικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο, πλην των περιπτώσεων της τροποποίησης που απορρέει από το Άρθρο 1.4. Κάθε συμβαλλόμενος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι για τη υπογραφή της παρούσας Σύμβασης δεν έχει βασιστεί σε δήλωση, εγγύηση, συνεννόηση, επιβεβαίωση, υπόσχεση ή διαβεβαίωση (είτε έχει γίνει αμελώς ή με καλή πίστη) οποιουδήποτε προσώπου (είτε συμβάλλεται στην παρούσα Σύμβαση ή όχι) εκτός και αν ορίζεται ρητά στην παρούσα Σύμβαση. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παραιτείται ανέκκλητα από αξιώσεις, δικαιώματα και αποζημιώσεις που θα είχε αν δεν υφίστατο το παρόν άρθρο, αναφορικά με τα ανωτέρω. Τίποτα στο παρόν Άρθρο δεν περιορίζει ή δεν εξαιρεί την ευθύνη σε περίπτωση απάτης.

9.10 Τόκοι Υπερημερίας. Σύμφωνα με το Άρθρο 6.5, αν δεν καταβάλουμε εμπρόθεσμα τα ποσά που σας οφείλουμε με βάση την παρούσα Σύμβαση θα δικαιούστε αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι να προσθέσετε επιτόκιο στο ληξιπρόθεσμο ποσό από την ημερομηνία που οφείλεται έως την ημερομηνία καταβολής του σε ποσοστό τρεις φορές του νομίμου επιτοκίου που ισχύει στην Αγγλία και Ουαλία.

9.11 Δικαιώματα τρίτων μερών. Εκτός και αν στην παρούσα Σύμβαση ορίζεται ότι τρίτο μέρος μπορεί να εφαρμόσει κάποιο όρο της παρούσας, πρόσωπα που δεν είναι συμβαλλόμενοι στην παρούσα Σύμβαση δεν αποκτούν δικαιώματα βάση του τοπικού νόμου ή των τοπικών διατάξεων για να επικαλεσθούν ή να εφαρμόσουν κάποιο όρο της παρούσας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τα δικαιώματα ή αποζημιώσεις τρίτων μερών που προβλέπονται από τον τοπικό νόμο ή διατάξεις.

9.12 Παραίτηση από τα δικαιώματά μας. Αν υπάρξει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Σύμβασης, δεν θεωρείται παραίτηση σε περίπτωση παράβασης της ίδιας ή άλλης διάταξης.

Sporting Odds Limited
Τελευταία τροποποίηση 28 Σεπτεμβρίου 2016

Όροι και Κανονισμοί
© 2017 Sporting Odds Limited. All rights reserved.

Disclaimer:
We are licensed and regulated by the UK Gambling Commission, and our games are tested by iTech Labs, a leading independent tester of gaming and wagering devices to ensure that the games are fair and operate correctly.